Bengkel LADAP Bahasa Melayu

2 3 4

Bengkel LADAP Bahasa Melayu (BM). Hampir 150  ketua panitia BM sekolah rendah dan menengah PPD Hulu Langat bersama pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah BM hadir di dewan budiman, Fakulti pendidikan 17 Ogos 2016 (8 pagi-3ptg)

6