Wacana Pendidikan Islam | Islamic Education Conference

Tarikh : 15-16 November, 2016
Tempat : Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor
Anjuran Bersama: Fakulti Pendidikan dan JAKIM

wacana2