Kem Pendidikan Luar & Rekreasi DAN Kem Perancangan & Peng Sukan dan Rekreasi

Perasmian Kem Pend Luar dan Rekreasi dan Kem Perancangan dan Pengurusan Sukan dan Rekreasi, 14/5/2018