Pendaftaran pelajar siswazah Fakulti Pendidikan, Sesi Akademik 2017-2018

Adalah dimaklumkan sesi pendaftaran pelajar siswazah Fakulti Pendidikan, UKM Sesi Akademik 2017-2018 yang dijadualkan pada 4 Sept (Isnin) akan berjalan seperti yang dirancang.

Sekian untuk makluman.

Prof Dato’ Dr Norazah Nordin
Dekan Fakulti Pendidikan
UKM