Pengesanan Keusahawanan Pelajar & Alumni 2016

Pusat Pembangunan Keusahawanan dan EKS (UKM-CESMED) memohon menghebahkan kepada pelajar mengisi Borang Pengesanan Keusahawanan Pelajar dan Alumni 2016 bagi tujuan pengesanan sebarang jenis perniagaan semasa sedang belajar, di laman www.bit.ly/pengesanankeusahawanan2016