Sambutan Raya di Tunas Permata, Fpend

10 Julai 2017, 11.30 pagi – 2 petang