Sistem Pelan Pentaksiran Program Pengajian (SP3P)

Sistem Pelan Pentaksiran Program Pengajian (SP3P)
dari Pusat Jaminan Kualiti,

10 Ogos 2016, 9-12pm, Gerbang Minda, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Roadshow SP3P-ICGPA