Penafian

PENAFIAN
Setiap maklumat yang terkandung di laman web Fakulti Pendidikan adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak Fakulti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak Fakulti Pendidikan berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengan maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak Fakulti tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Pihak Fakulti tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.