Pengenalan & Sejarah STEM

Bitara STEM boleh ditakrifkan sebagai unik, unggul, cemerlang dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Program ini dijalankan untuk meningkatkan minat pelajar dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), pelajar kemahiran abad ke-21 dan kreativiti pelajar untuk menyelesaikan masalah untuk bersaing dalam ekonomi abad ke-21. Pendekatan Bitara STEM adalah berdasarkan kepada konteks sebenar dan pembelajaran berasaskan projek berorientasikan masalah (PoPBL). Program ini melibatkan UKM melalui perkongsian hasil penyelidikan pasca siswazah dengan masyarakat dan pelajar.

Program ini adalah salah satu program berimpak tinggi Global Science and Innovaton Advisory (GSIAC) di bawah agenda Pembangunan Modal Insan dan ‘Cradle to Career’ (C2C). Pada mulanya UKM bekerjasama dengan New York Academy of Sciences (NYAS) dan New York Polytechnic School of Engineering (NYU-Poly) untuk membangunkan Modul/Program STEM-Science of Smart Communities.

Program Bitara STEM UKM bermula daripada dengan program ToT pada September 2013. Seramai 62 fasilitator dalam kalangan pascasiswazah Sains dan Kejuruteraan telah dilatih. projek outreach pertama Bitara STEM adalah bersama FELDA iaitu STEM Camp di kawasan luar bandar pada Jun 2014. Pada bulan Mei 2015, satu lagi program outreach Bitara STEM UKM telah dijalankan iaitu Program CLMV (Kemboja, Laos, Vietnam, Myanmar) . Program ini adalah kerjasama antara UKM dan Norton University (NU), Kemboja.

Pada tahun 2015, UKM dengan kerjasama ExxonMobil menjalankan program STEM Exploration Journey Camp on Sustainable Energy dari 31 Mei hingga Jun 4 2015. Seramai 142 pelajar dari 10 buah sekolah di Selangor terlibat dan 3 jurutera / saintis dari ExxonMobil dijemput sebagai penceramah. Pada tahun ini (2016) lagi dengan ExxonMobil, UKM menjalankan program ExxonMobil-UKM STEM Club dengan 500 orang pelajar dari 10 buah sekolah dari Putrajaya, Kuala Lumpur, Bangi / Kajang dan Pekan, daerah Pahang.