Fakulti Pendidikan | Faculty of Education “Peneraju Inovasi Pendidikan”

PROGRAM SARJANA

PROGRAM SARJANA

Fakulti Pendidikan bertujuan untuk memperluas pengetahuan semasa ke arah perubahan paradigma yang akan memperkuat dan meningkatkan profesion keguruan, serta meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu semasa dalam pendidikan.

Pautan

Perisian Turnitin

Hubungi