Program Sarjana Muda Pendidikan

PENDIDIKAN KHAS

Program Sarjanamuda Pendidikan Khas  adalah satu program yang diwujudkan untuk membentuk tenaga manusia yang profesional dalam bidang pendidikan khas.  Matlamat umum program ini adalah untuk menyediakan tenaga professional seperti guru, pensyarah, dan pentadbir yang cekap dalam bidang pendidikan khas  bagi menjalankan tugas di institutsi pengajian, agensi-agensi pendidikan, sektor awam dan sektor swasta.

PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL)

Matlamat dan hasil pembelajaran mengambil kira pihak berkepentingan seperti pelajar, perwakilan pelajar, rakan kesepakaran, guru, alumnui, pegawai perkhidmatan pendidikan dan pelawat dari dalam dan luar negara. Program Sarjanamuda Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) juga jelas menyokong matlamat UKM secara umum dan Fakulti Pendidikan UKM secara khususnya. Bahasa Inggeris adalah bahasa pengantar bagi kursus-kursus TESL manakala bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar bagi beberapa kursus asas. Begitu juga program ini menyokong usaha untuk melahirkan graduan yang berakhlak mulia, pendidik yang professional, pemimpin yang cekap dan berfikiran kreatif dan kritis.

PENDIDIKAN SUKAN & REKREASI

Program Sarjanamuda Pendidikan dengan kepujian (Sukan dan Rekreasi) adalah satu program yang diwujudkan untuk membentuk tenaga manusia yang profesional dalam bidang Sukan dan Rekreasi.  Matlamat umum program ini adalah untuk menyediakan tenaga profesional seperti guru, pensyarah, jurulatih dan pentadbir yang cekap dalam bidang Sukan dan Rekreasi bagi menjalankan tugas di institusi pengajian, agensi-agensi pendidikan, sektor awam dan sektor swasta.

Program prasiswazah yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan sesi 2020/2021 adalah seperti berikut: 

1.      Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
2.     Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Khas)
3.      Sarjana muda Pendidikan dengan Kepujian (Sukan dan Rekreasi)

Program Sarjana muda Pendidikan meliputi komponen berikut:

1.        Kursus Wajib Universiti
2.        Kursus Asas Fakulti Pendidikan
3.        Kursus Amalan Profesional
4.        Kursus Wajib Program
5.        Kursus Elektif Program
6.        Kursus Elektif CITRA Universiti

Isi kandungan program bersifat antara-disiplin dan gabungan teori dan amalan bidang pendidikan. Semua pelajar program Fakulti Pendidikan perlu mengambil kursus Wajib Universiti, kursus Asas Fakulti Pendidikan dan kursus Amalan Profesional. Manakala kursus-kursus Wajib Program merupakan kursus-kursus berdasarkan bidang pengkhususan masing-masing. Kursus-kursus Elektif Program dan Citra Universiti adalah kursus berdasarkan pilihan pelajar dan merupakan kursus-kursus yang ditawarkan sama ada di dalam atau di luar Fakulti Pendidikan.

 

Pelajar perlu mengambil sepuluh kredit (10) kursus-kursus yang ditetapkan oleh universiti yang ditawarkan oleh Pusat Citra seperti berikut: 

LMCW2163   Tamadun Islam & Tamadun Asia (LMCW 2143  Falsafah Isu & Semasa, Bermula Sesi 2019/2020)
LMCW2173   Hubungan Etnik (LMCW 2153  Penghayatan Etika & Peradaban, Bermula Sesi 2019/2020)
LMCW1022   Asas Keusahawanan & Inovasi
LMCW2022   Pengurusan & Analitik Data

Pelajar yang mengikuti Program Sarjanamuda Pendidikan perlu mengambil semua kursus asas yang ditetapkan sejumlah dua puluh enam (26) kredit seperti berikut:

GGGA1133    Profesionalisme Keguruan dan Pembangunan Insan
GGGA1243    Psikologi Pendidikan dan Kepelbagaian Pelajar
GGGA2112    Pendidikan dan Komuniti
GGGA2123    Inovasi dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
GGGA2232    Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan
GGGA2311    Coaching Pendidikan Komuniti I
GGGA3122    Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan
GGGA3232    Penyelidikan Pendidikan I
GGGA3242    Latihan Pendidikan Keusahawanan
GGGA4112    Penyelidikan Pendidikan II
GGGA4123    Perancangan dan Pembangunan Pengajaran
GGGA4231    Coaching Pendidikan Komuniti II

 

Pelajar yang mengikuti Program Sarjanamuda Pendidikan perlu mengambil dua (2) kursus amalan profesional yang ditetapkan sejumlah empat belas (14) kredit seperti berikut:

GGGA3316    Latihan Industri/Komuniti
GGGA4228    Praktikum

 

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma / Setaraf dibuat melalui Aplikasi Dalam Talian Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Disember – Februari setiap tahun.

Calon Bukan Warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan Melalui Aplikasi Dalam Talian UKM yang dibuka mulai Januari setiap tahun.

Pelajar antarabangsa peringkat sarjanamuda yang mengikuti pengajian di UKM adalah biasanya diuruskan dalam program yang disusun khas antara kerajaan. Hanya terdapat 1% tempat dibuka untuk pelajar antarabangsa. Pada masa ini, semua kursus prasiswazah di UKM menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan.

Borang permohonan untuk

warganegarahttp://upu.mohe.gov.my

bukan warganegara dan pelajar antarabangsa (Program dalam Bahasa Melayu) : klik disini

bukan warganegara dan pelajar antarabangsa (Program dalam Bahasa Inggeris) : klik disini

Kelayakan kemasukan untuk pelajar-pelajar bukan warganegara dan antarabangsa: klik disini

Tempoh Pengajian & Yuran : klik disini

Syarat Kemasukan : Klik disini

Dr. Denise Kho Choon Lian
Ketua Program Prasiswazah (Sukan & Rekreasi)
03-8921-6254
denise.koh@ukm.edu.my

 

 


Dr Mohd Mokhtar Hj Tahar
Ketua Program Prasiswazah (Pendidikan Khas)
03-8921-6246
mokhtar@ukm.edu.my

 

 


Dr Harwati Hashim
Ketua Program Prasiswazah (TESL)
03-8921-6245
harwati@ukm.edu.my

 

 


Lain-lain pertanyaan sila hubungi:

Pusat Pengurusan Akademik & Pusat Komunikasi Korporat , klik disini