Pengkhususan yang ditawarkan

 

 

 

Kurikulum dan Pedagogi

Pendidikan Bahasa Melayu

Pendidikan Islam

Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Pendidikan Matematik

Pendidikan Prasekolah

 

Pendidikan Komputer


Pendidikan Sains


Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan


Pengukuran dan Penilaian


Pengurusan Sukan


Pendidikan Khas

Pentadbiran Pendidikan


Psikologi Pendidikan


Psikologi Sosial dalam Pendidikan


Sosiologi Pendidikan


Pendidikan Bahasa Arab


Pendidikan Ekonomi

Pendidikan Sastera


Pendidikan Sejarah


Sumber dan Teknologi Maklumat


Bimbingan dan Kaunseling


Bimbingan dan Kaunseling (Program Profesional)

 

Mod Pengajian

Pelajar boleh memilih mod mengikut kesesuaian masing-masing.
Ditawarkan 2 kali setahun iaitu Februari & September. 

PENYELIDIKAN

Penyelidikan dan tesis sahaja

 

 

KERJA KURSUS

Perlu menghabiskan beberapa kursus teras fakulti dan kursus pengkhususan

 

CAMPURAN

Campuran kedua-dua mod

Syarat Kemasukan

Ijazah Sarjana Muda dengan Purata Grade (CGPA) yang baik/setaraf dari mana-mana Universiti atau Institut Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat  ATAU sebarang kelulusan yang diiktiraf Senat melalui Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL)/Recognition of Prior Learning (RPL), dan memenuhi syarat-syarat lain yang dinyatakan oleh program/fakulti

 

 

Pendaftaran

Hubungi.

Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair
Pegawai Tadbir
Tel: 03-8921 6297
Email: nadiahatiqah@ukm.edu.my

 

Ketua Program

 03-8921 7965 |  suziyani@ukm.edu.my

Dr. Suziyani Mohamed | 03-8921 7965 | suziyani@ukm.edu.my