Pengenalan

Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) diadakan setiap dua tahun sekali. Seminar ini merupakan forum terbuka, yang menyediakan peluang kepada semua pemegang taruh pendidikan berkongsi dapatan kajian dan pandangan berkaitan bidang pendidikan. Pemilihan tema “Meneroka & Mengurus Isu-isu Kritikal Pendidikan Negara" bertujuan untuk menjadikan seminar ini adalah suatu wacana yang membolehkan semua pihak berkenaan bertemu dan berbincang secara terbuka tentang strategi yang berkesan bagi menangani isu dan cabaran yang berkaitan dengan pandemik Covid 19 ini.


Seminar ini juga dijangka dapat memberikan maklumat tentang sejauh mana isu serta cabaran yang dihadapi dengan berlakunya suatu perkara di luar jangkaan seperti Covid 19 ini. Amalan baharu dalam pengurusan dan kepimpinan serta perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan suatu dasar yang lebih mengutamakan teknologi dalam pendidikan namun mengambil kira tahap kesediaan guru dan murid serta kesediaan dari segi alatan, kemudahan dan kewangan semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan Sustainability Development Goals (SDG) 4 yang mementingkan pendidikan berkualiti serta adil untuk semua orang serta juga selari dengan aspirasi sistem (akses, ekuiti, kualiti, kecekapan dan perpaduan) dan aspirasi murid (pengetahuan, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran kepimpinan, kemahiran dwi-bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional) sebagaimana yang dihasratkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.


Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) menganjurkan Seminar ini untuk mendedahkan peserta dengan kepelbagaian pandangan dan idea yang dapat meningkatkan ilmu, kemahiran serta kepakaran masing-masing. Selain pembentangan artikel penyelidikan yang berdasarkan kajian konvensional dan kajian tindakan serta pembentangan kertas konsep, Seminar akan turut memilih tiga artikel utk diberikan “Sijil Kertas Seminar Terbaik”.

Objektif

Perkongsian

Perkongsian Penyelidikan Pendidikan

Pengalaman & Penyelesaian

Membahaskan amalan pengajaran dan pembelajaran, pengurusan, pelaksanaan polisi/dasar pendidikan semasa pandemik Covid-19.

Kolaborasi

Kolaborasi dari pelbagai organisasi, pelabur &  industri

Penerbitan

Penerbitan hasil penyelidikan, konsep & cadangan

Sub-Tema

Pengajaran & Pembelajaran dari Rumah (PDPR)
Pendidikan STEM
Pengintegrasian Teknologi dalam Pendidikan
Integriti dalam Pendidikan
Kualiti Guru
Kualiti Pengurusan & Kepimpinan Pendidikan
Aspirasi Murid
Aspirasi Sistem Pendidikan
Pendidikan Murid B40
Kurikulum & Pedagogi
Pengukuran, Penilaian & Pentaksiran dalam Pendidikan
Keusahawanan dalam Pendidikan
Psikologi Pendidikan
Pendidikan Tinggi
Pembelajaran Dewasa
Perpaduan dalam Pendidikan
Pendidikan khas & inklusif

Ucap Utama

UCAP UTAMA 1

Peranan Institusi Pengajian Tinggi dalam Memastikan Kelestarian Pendidikan Berkualiti oleh NC

Naib Canselor, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Moderator: akan dikemaskini

UCAP UTAMA 2

Polisi, Strategi dan Peranan Pemegang Taruh dalam Menangani Isu-isu Kritikal Pendidikan Negara

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Moderator: akan dikemaskini

Tarikh Penting

Tarikh akhir penyerahan Kertas Kerja Penuh
(telah dilanjutkan dari 15 Sept ke 22 Sept 2021)
Maaf..telah ditutup
Tarikh 'PEMAKLUMAN' penerimaan kertas kerja & panduan pembentangan secara berperingkat
24 Sept - 15 Okt 2021
Tarikh akhir pembayaran & penghantaran kertas kerja yang dimurnikan
25 Oktober 2021
Tarikh akhir penghantaran pautan video pembentangan
25 Oktober 2021

Yuran Penyertaan

Pembentang
(Bukan Pelajar)
RM 150
(dibayar selepas pemakluman penerimaan dan pembetulan kertas kerja)
Pembentang
(Pelajar)
RM 100
(dibayar selepas pemakluman penerimaan dan pembetulan kertas kerja)
Peserta
(Tanpa Pembentangan)
RM 50
Perdaftaran sehingga 13 Nov 2021
Pembentangan melalui rakaman di Youtube
  • Menggunakan dua skrin (slaid dan wajah pembentang) digabungkan menggunakan PowerPoint, Camtasia atau mana-mana platform lain mengikut kreativiti masing-masing.
  • Penggunaan bahasa adalah Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Masa diperuntukan ialah antara 10-15 minit sahaja.

  • Audio yang jelas dan resolusi video atau kualiti yang dibenarkan ialah 720p atau 1080p dan Muzik latar tidak dibenarkan.

  • Slaid pembentangan hendaklah berdasarkan template yang diberikan dan boleh dimuat turun melalui  https://bit.ly/3tVP3Dj

  • Untuk menjimatkan ruang, hanya nama pembentang sahaja dibenarkan dipaparkan di slaid. Nama pengarang lain sudah sedia maklum telah dinyatakan di kertas kerja penuh.

  • Slaid hendaklah berbentuk point dan ringkas, elakan berbentuk perenggan dan pengunaan tulisan yang kecil.

  • Digalakkan memakai pakaian atau tudung yang berwarna cerah semasa rakaman video bagi menampakkan perbezaan dengan warna latar belakang slaid.

  • Muat naik ke platform YouTube sendiri kemudian, muat naik pautan tersebut dengan bukti pembayaran beserta kertas kerja yang telah ditambah baik melalui pautan yang telah diemail kepada pembentang

  • Tarikh akhir penerimaan pautan YouTube ialah selewat-lewatnya pada 25 Oktober 2021 bagi tujuan semakan kualiti dan menepati syarat sebelum ditayangkan ke dalam laman sesawang rasmi seminar.

  • Pertanyaan lanjut sila layari https://www.ukm.my/fpendidikan/skepen-2021/ atau email skepen2021@ukm.edu.my

Maklumat Pembayaran

Nama Akaun: Universiti Kebangsaan Malaysia | No Akaun: 8002234307 | Bank: CIMB Bank Bhd | Kod Swift: CIBBMYKL

Maklumat lanjut, sila hubungi

Dr. Bity Salwana Alias
Pengerusi
bity@ukm.edu.my
Dr Syawal Amran
Naib Pengerusi
syawal@ukm.edu.my
Dr Faridah Mydin
Setiausaha 1
faridah_mydin@ukm.edu.my
Emel: skepen2021@ukm.edu.my | Laman Web: https://www.ukm.my/fpendidikan/skepen-2021 | Fax : 03 89254372

Peluang Penerbitan*

Prosiding

Semua kertas kerja yang diterima akan diterbitkan dalam prosiding persidangan.

Jurnal
Jurnal SCOPUS/ESCI/ERA

Kertas kerja yang terpilih akan dijemput untuk diterbitkan dalam jurnal terindek (SCOPUS/ESCI/ERA) dengan bayaran tambahan.

Muat Turun

Poster Seminar

Senarai Peserta-Pembentang & Jadual Sesi Selari

akan dimaklumkan

Maklumat Aturcara

akan dimaklumkan

Lain-Lain

…akan dimaklumkan jika berkaitan...