Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Kakitangan Perlaksana

Puan Rosnani Boyak

Ketua Pentadbiran


Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair

Eksekutif


Dr. Mohammad Hafiz Zaini


En. Azrizal Mohamed Zin


Puan Nila Kandi Juita Idris

Pembantu Khas kepada YBhg Prof Madya Dr. Mohd Mahzan Awang (Dekan Fakulti Pendidikan)


Puan Siti Rosmaya Binti Baharim

Pembantu Khas Kepada Dr. Mohamed Yusoff Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

 


Puan Norfazilah Abdullah

Pembantu Khas Kepada Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)


Puan Nurul Zahila Zahid

Pembantu Khas Kepada Dr. Harwati Hashim (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)


Puan Nornazaliah Abu Bakar

Pembantu Khas Kepada Dr. Nurfaradilla Binti Mohamad Nasri (Timbalan Dekan Siswazah)


Puan Edlina Norbir

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti) & Dr. Harun Baharudin (Pengerusi Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan)


Puan Azwin Suryani Amran

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Rosafizah Mohamed Idrus (Ketua Pentadbiran, Fakulti Pendidikan)


En Rozy Shyris Bin Osman

Pembantu Khas Kepada Penolong Dekan-Pelajar & Alumni & Dr. Shahlan Surat (Ketua Jaringan Industri & Komuniti)


En. Muhammad Munawar Mohamed Spian

Urusan Kewangan Fakulti


En. Norasrul Aswar Yahaya


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan

Urusan Pengambilan Pelajar


Puan Suriani Salleh

Urusan Pelajar Sarjana


Puan Siti Norhidayah Mohamad


Cik Nurul Fateha Arbain

Urusan Pelajar Pra Siswazah


Puan Maz Zuein Abdul Azis

Unit Jaminan Kualiti


Puan Rosimah Jamaluddin


Puan Rusiati Kasim


Puan Norfadilah Khairudin


En. Muhammad Azmin Jamrus


En. Shamsul Dollah


En. Shahnizam Mohd Sharif


Puan Meriam Kadir


En. Ahmad Hafez Yashak


Puan Norzurah Suboh

Pembantu Khas Kepada PM Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)


Puan Nur Afifah Abd Rahman

Pembantu Khas Kepada Prof. Dr. Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Pembudayaan STEM)