Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Kakitangan Perlaksana

Dr. Rosafizah Mohamed Idrus

Ketua Pentadbiran


Puan Nurul Nadiah Atiqah Mohd Khair

Eksekutif


En. Muhammad Munawar Mohamed Spian


En. Azrizal Mohamed Zin


Puan Rusiati Kasim


Cik Siti Norhaila Ngalimin

Pembantu Khas kepada YBhg Prof Dato' Dr Norazah Mohd Nordin (Dekan Fakulti Pendidikan)


Puan Siti Rosmaya Binti Baharim

Pembantu Khas Kepada Dr. Mohamed Yusoff Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

 


Puan Norzurah Suboh

Pembantu Khas kepada Prof Dr Nik Rahimi Nik Yusoff (Timbalan Dekan, Siswazah)


Puan Nurul Zahila Zahid

Pembantu Khas Kepada Dr Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)


Puan Edlina Norbir

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti) & Prof. Madya Dr. Salleh Amat (Pengerusi Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan)


Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi, Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Norfazilah Abdullah

Pembantu Kepada Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)


En Rozy Shyris Bin Osman

Pembantu Khas Kepada Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Penolong Dekan-Pelajar & Alumni) & Dr. Shahlan Surat (Ketua Jaringan Industri & Komuniti)


Puan Masithoh Zakaria


En. Muhammad Azmin Jamrus


En Muhammad Nor Aizat Abd Rahim


En Mansor Ab. Samad


En. Norasrul Aswar Yahaya


En. Azmi Kamaruddin


En. Shamsul Dollah


Puan Norfadilah Khairudin


Puan Sahariah Abdul Halim


Puan Meriam Kadir


Puan Nazariah Marzukhi


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan


Puan Suriani Salleh

Urusan Pelajar Sarjana


En. Shahnizam Mohd Sharif


En. Ahmad Hafez Yashak


Cik Nurul Fateha Arbain


En Muhamad Arief Anaqhi Bin Zaidi


Puan Mahani Ahmad

Pembantu Khas kepada Prof Madya Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)


Cik Liyana Roseli

Pembantu Khas Kepada Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)