Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan

Dr. Bity Salwana Alias (Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)

Dip. Intrade (KUSZA), Dip Pend (MPT), B.BA (Pentad. Perniagaan)(UIA), M.ed (Pentad. Perniagaan)(UKM), Ph.D (Pentad. Pendidikan)(UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan


Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri

BA, DipEd (UKMalaysia) MA, PhD (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pendidikan Nilai


Prof.  Dato’ Dr. Norzaini Azman

BEd(TESOL)(Edinburgh), MEd, PhD (Manchester)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa dan Tinggi, Psikologi Pendidikan, TESL


Prof. Dr. Norasmah Othman

BBA (Minnesota), DipEd (UKMalaysia), MBA (Connecticut), PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Keusahawanan & Penilaian Program, Pengukuran & Penilaian


Prof Madya Dr. Azlin Norhaini Mansor

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Ketua Modul Pentadbiran Pendidikan

Bidang Kepakaran:
Peng. & Pentadbiran Pendidikan, Peng. Perubahan, Perancangan Pendidikan & Latihan Dlm Perkhidmatan


Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi

Dip (UPMalaysia), BEd(UPMalaysia), MSc (Oregon), PhD (Queensland)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Kawalan Motor & Biomekanik, Sains Pergerakan Manusia

 


Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Bin Muhamad

BA, MA (California), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sukan, Psikologi Sukan


Dr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar & Pendidikan, Kepimpinan & Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Timbalan Dekan-Siswazah)

Sarjanamuda Pendidikan Sains (Fizik) UKM, Sarjana Kurikulum & Pedagogi. UKM, PhD (Kurikulum dan Pedagogi) University of Edinburgh

Ketua Modul Kurikulum & Pedagogi

Bidang Kepakaran:
Kurikulum & Pedagogi

 


Dr. Ahmad Zamri Mansor (Penyelaras Program Doktor Pendidikan-EDD)

BA, Dip. Ed., MEdMgmt (Flinders, Australia) Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa & dalam talian


Ts. Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Ketua Modul Pengukuran & Penilaian

Bidang Kepakaran:
Pengukuran & Penilaian


Dr. Sheerad Sahid (Penolong Dekan-Keusahawanan & Kreativiti)

Dip. Business (UPM), BBA-marketing, MBA-marketing (UKM), PhD. Entrepreneurship (UPSI)

Bidang kepakaran
Keusahawanan, Pemasaran, Pendidikan Keusahawanan & Perniagaan, Pengurusan PKS


Dr. Aida Hanim A. Hamid (Penyelaras Jaringan Industri & Komuniti)

BEd (Tesl) (UKM), Ed. D (Edu Policy) (University of Bristol)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran & Polisi Pendidikan

 


Dr. Radin Siti Aishah Radin A. Rahman

BA, M.A (UKMalaysia), PhD Pendidikan Teknik dan Vokasional (UPM) 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Keusahawanan & TVET


Dr. Faridah Hj Mydin Kutty

BA.Pend. (Geog/BM), MA(Geog.Bandar)(USMalaysia) PhD

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa Melayu, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Bersepadu.


Dr. Khairul Azhar Jamaludin

B.Ed TESL (Queensland University of Technology, Australia), M.Ed English Language (UM) & PhD Curriculum Development (UM))

Bidang Kepakaran:
Pembangunan Kurikulum


En. Jamalul Lail Abdul Wahab (Timb. Pengarah PKP) (Pembanguan & Pemasaran)

SmSnPend(UKMalaysia), MSc(HRD) (UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Pentadbiran


En. Zolkepeli Haron

DipSc with Ed, BSc (Physic) with Ed(UTMalaysia), MEd (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik, Pengukuran & Penilaian


Puan Nur Aidah Rashid

Diploma(Peng Sumber Manusia),Sarjanamuda (UPM), Sarjana (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber Manusia, Pengukuran & Penilaian

 


Puan Azwin Suryani Amran

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi Pusat Kepimpinan & Polisi Pendidikan)