Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan

Prof Madya Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Prof. Dr. Norasmah Bt Othman

BBA (Minnesota), DipEd (UKMalaysia), MBA (Connecticut), PhD (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan, Penilaian Program, Pengurusan Sumber Manusia


Dr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar & Pendidikan, Kepimpinan & Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Ahmad Zamri Mansor (Penyelaras Program Doktor Pendidikan-EDD)

BA, Dip. Ed., MEdMgmt (Flinders, Australia) Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa & dalam talian


Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri

BA, DipEd (UKMalaysia) MA, PhD (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pendidikan Nilai

(Dipinjamkan ke KUIS sebagai Rektor KUIS)


Prof.  Dato’ Dr. Norzaini Azman

BEd(TESOL)(Edinburgh), MEd, PhD (Manchester)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa dan Tinggi, Psikologi Pendidikan, TESL


Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Perubahan, Perancangan Pendidikan dan Latihan Dalam Perkhidmatan


Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi

Dip (UPMalaysia), BEd(UPMalaysia), MSc (Oregon), PhD (Queensland)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Kawalan Motor & Biomekanik, Sains Pergerakan Manusia

 


Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Bin Muhamad

BA, MA (California), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sukan, Psikologi Sukan


Dr. Radin Siti Aishah A. Rahman

BA, M.A (UKMalaysia), PhD Pendidikan Teknik dan Vokasional (UPM) 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Keusahawanan & TVET


Dr. Faridah Hj Mydin Kutty

BA.Pend. (Geog/BM), MA(Geog.Bandar)(USMalaysia) PhD

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa Melayu, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Bersepadu.


Dr. Sheerad Sahid (Penolong Dekan-Keusahawanan & Kreativiti)

Dip. Business (UPM), BBA-marketing, MBA-marketing (UKM), PhD. Entrepreneurship (UPSI)

Bidang kepakaran
Keusahawanan, Pemasaran, Pendidikan Keusahawanan & Perniagaan, Pengurusan PKS


Ts. Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore (Penolong Dekan-Jaminan Kualiti & Strategi)

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Bidang Kepakaran:
Pengukuran & Penilaian


Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Penolong Dekan-Pelajar & Alumni)

Sarjanamuda Pendidikan Sains (Fizik) UKM, Sarjana Kurikulum & Pedagogi. UKM, PhD (Kurikulum dan Pedagogi) University of Edinburgh

Bidang Kepakaran:
Kurikulum dan Pedagogi

 


Dr. Bity Salwana Alias

Dip. Intrade (KUSZA), Dip Pend (MPT), B.BA (Pentad. Perniagaan)(UIA), M.ed (Pentad. Perniagaan)(UKM), Ph.D (Pentad. Pendidikan)(UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan


Dr. Aida Hanim A. Hamid (Penyelaras Jaringan Industri & Komuniti)

BEd (Tesl) (UKM), Ed. D (Edu Policy) (University of Bristol)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran & Polisi Pendidikan

 


Dr. Khairul Azhar Jamaludin

B.Ed TESL (Queensland University of Technology, Australia), M.Ed English Language (UM) & PhD Curriculum Development (UM))

Bidang Kepakaran:
Pembangunan Kurikulum


En. Zolkepeli Haron

DipSc with Ed, BSc (Physic) with Ed(UTMalaysia), MEd (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik, Pengukuran & Penilaian


Puan Nur Aidah Rashid

Diploma(Peng Sumber Manusia),Sarjanamuda (UPM), Sarjana (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber Manusia, Pengukuran & Penilaian

 


Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi, Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


En. Jamalul Lail Abdul Wahab (Penyelaras Program Eksekutif PKP)

SmSnPend(UKMalaysia), MSc(HRD) (UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Pentadbiran