Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Kajian Pembudayaan STEM

Prof Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)

B.TVet. (UTM), M.Sc. Ind. Eng.(UPM) & PhD (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Pendidikan Kejuruteraan


Prof. Dr. Lilia Halim

BSc (Ottawa), DipEd (UKMalaysia), MeD (Leeds), PhD (London)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik & Pendidikan Sains


Prof. Dr. Nor Aishah Buang

BA(California), MEd(Minnesota), DipTESL(RELC Sing.), PhD (Indiana)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi, Keusahawan dan Perdagangan


Prof. Dr. Ruhizan Mohamad Yassin

BSc (California), MST(Oregon), DipPend(UKMalaysia),  PhD (Minnesota)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sains, Teknologi dan Vokasional,  Kurikulum dan Penilaian

 

 


Prof. Madya Dr. Rosseni Din

AAD Sc. (CCC Ohio), BSc. CIS(CSU Ohio), Dip. Ed (Sains Komputer) (UTM), Spend( UKM),PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Komputer & Teknologi Maklumat, Komputer dalam Pend.,Analisis & Reka Bentuk Sistem Pengajaran, P&P Berasaskan Web


Dr. Zanaton Hj Ikhsan

SmSn(SnNuklear)(UKMalaysia), DipEd(UMalaya), MSc (UTMalaysia), PhD(UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin

DipCompSc(ITM), SmSn(SnKomp) (UKMalaysia-ITM), MSc(Ed) in CBL (Belfast), PhD (UTMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Komputer
Ketua, Unit Pencarian & Pengurusan Bakat Pusat PERMATApintar

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer dan Teknologi Maklumat, Pembangunan Perisian Pendidikan, Teknologi Pendidikan

 


Dr. Siti Nur Diyana Mahmud (Penyelaras Citra)

B.Ed (UKMalaysia), MEd(UKMalaysia), PhD (Queensland,Australia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Biologi, Pendidikan Alam Sekitar


Dr Nurazidawati Mohamad Arsad

PhD

Bidang Kepakaran:
Pendidikan STEM


Dr. Nur Atiqah Jalaludin

Bidang Tugas

Bidang Kepakaran:
Ekologi Serangga


Dr. Marlissa Omar

B.Ed. (UTM), M.Ph. (UTM) & PhD (UTM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik & Vokasional, Pendidikan Kejuruteraan, Kemahiran Visualisasi, Pembangunan Aplikasi Pendidikan


Puan Fathiyah Mohd Kamaruzaman

Ijazah Sarjana (Pendidikan Teknik dan Vokasional) UTM

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional

 


Puan Nur Afifah Abd Rahman

Pembantu Khas Kepada Prof. Dr. Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Pembudayaan STEM)