Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Masalah Pendengaran & Terapi Pertuturan


Prof. Dato’ Dr. Abd Razak Ahmad

BA (Malaya), KPLI (MPSAH), MEd (UKMalaysia), PhD (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


Prof. Madya Dr. Manisah Mohd Ali

Sijil Perguruan (MPPM) Associate Dip. TESOL (TL London), Dip. in TESOL (Sheffield Poly) BPend(TESL)(UPMalaysia), MEd, Ph.D (Birmingham)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas, Pendidikan Inklusif, Literasi, Ketidakupayaan Pelbagai, Kumpulan Berisiko dan Marginal


Prof. Madya Dr. Norlena Salamuddin

BScEd, MScEd(Iowa), PhD(UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Nilai dalam Sukan, Sains Sukan


Prof. Madya Dr. Hasnah Toran

Sarjanamuda (TESL), Sarjana (Pengurusan), PhD (Intervensi Awal)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran), Intervensi Awal, Pendidikan Awal Kanak-kanak


Dr. Khadijah Abdul Razak

BIsEd, MEd(UMalaya)PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Islam

Bidang Kepakaran:
Falsafah Pendidikan, Pendidikan Islam


Dr. Kamariah Abu Bakar

Dip. Peng. Matematik (KPM), S. Muda Pentadbiran Perniagaan (UKM), Sarj. Pendidikan Prasekolah (UKM), Ph.D Pre-School Education (Uni. of Sydney)

Ketua Modul Pendidikan Pra-Sekolah

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Pra-Sekolah


Dr. Suziyani Mohamed (Penolong Dekan-Hal-Ehwal Pelajar))

Bac. Sc. (UPM), SPend (UKM), PhD (UKM)

Bidang Kepakaran:
Early Childhood Special Education, Social-Emotional Development, Screening


Dr. Khairul Farhah Khairuddin (Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

B. Ed (Special Education) (UKMalaysia), MA Special Education (Uni. Of Newcastle, Australia), Ph.D Inclusion and Deaf Education (Uni. of Manchester, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Inklusif & Pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran


Dr. Denise Koh Choon Lian (Ketua Program Prasiswazah-Sukan & Rekreasi)

BEd (Sport & Recreation), MSc (UKMalaysia), PhD (Queensland)

Ketua Modul Pengurusan Sukan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sukan & Rekreasi, Pendidikan Kesihatan, Sains Pergerakan Manusia


Dr. Faridah Yunus

BSc (Hons) Math. with actuarial studies (Southampton), MEd (Math. Edu.) (UTMalaysia) PhD (Pendidikan Awal Kanak-Kanak)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Awal Kanak-Kanak


Dr. Mohd Isa Hamzah

BA(Al-Azhar),DipPend(UKMalaysia) MA(Birmingham), PhD(Warwick, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengajaran Bahasa Arab


Dr. Noorhayati Mohd Noor

Sm. Pend (UPM), MS (UPM) Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Dr. Mohd Mokhtar Hj Tahar (Ketua Program Prasiswazah-Pendidikan Khas)

Sijil Per. Khas Asas (MP), Sijil Perguruan Khas (MPIK), Sijil Perguruan Khas bermasalah Pembelajaran(MPIK), SmPend (Pend. Khas), SPend (Pend. Khas), PhD (UKMalaysia) Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran & Pemulihan)


Dr. Hafizhah Zulkifli

B. ed (UKMalaysia), M. Ed (UKMalaysia), PhD Islamic Edu (UIA)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengukuran & Penilaian


Dr. Anuar Ahmad

BA, DipPend (UKMalaysia), Med(London), Ph.D (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Sejarah 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


En. Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa

Dip. Pengajian Sukan (UiTM), Ijazah S. Muda Peng. Sukan (UiTM), Sarjana Peng. Sukan (UKM)

Bidang Kepakaran:
Psycho-physio, pemulihan dalam sukan & pengurusan sukan.
(Cuti Belajar)


Dr. Syar Meeze Mohd Rashid

Ijazah Sarj Muda Pend Khas (Masalah Pendengaran) (IPGM), Ijazah Sarj Falsafah (Latihan Keguruan & Pend Sains) (UM)

Bidang Kepakaran:
Bahasa Isyarat, Kod Tangan, Kurang Upaya Pendengaran & Kerohanian
(Cuti Belajar)

En. Mohd Syazwan Zainal

B.Ed (Pend. Khas Masalah Pembelajaran), IPGM M.Ed (Pend. Khas), UKM

Bidang Kepakaran:
Masalah Pembelajaran
(Cuti Belajar)


Dr Mohd Norazmi Nordin

B.Ed Perguruan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) (IPGM), Med (OUM), PhD Pendidikan (UTHM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas, Kepimpinan Pendidikan, Masalah Penglihatan


Puan Nur Shakila Mazalan

B.Ed (Sports and Recreation), MEd (Coaching & Sports Performance)

Bidang Kepakaran:
Sukan Psiologi, Pendidikan Sains Sukan &  Fizikal

 


Puan Edlina Norbir

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti) & Dr. Harun Baharudin (Pengerusi Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan)