Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Bimbingan & Kaunseling

Prof. Madya Dr. Salleh Amat (Pengerusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan)

BacPend(UPMalaysia), SPend(UKMalaysia), PhD (UW, USA)

Bidang Kepakaran:
Personaliti Pelajar (Pendidikan Tinggi)


Dr. Ku Suhaila Ku Johari

Bac Sn (UPM), M.Ed (UPM), PhD (Uni of Wyoming USA)

Ketua Modul Bimbingan dan Kaunseling

Bidang Kepakaran:
Terapi Bermain, Kaunseling Kanak-kanak, Remaja & Keluarga, Kesihatan Mental & Komuniti.


Lt Kdr Dr. Abu Yazid Abu Bakar TLDM (B)

B.A. (Psychology) Uni. of Michigan (USA), SPend & PhD (Bimbingan & Kaunseling) (UKM), PostGradCert (COGE) UNSW (Australia)

Bidang Kepakaran:
Psikologi dan Pendidikan Pintar & Berbakat


Dr. Noorhayati Mohd Noor

Sm. Pend (UPM), MS (UPM) Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Dr. Mohd Izwan Mahmud

BA (Hons) UM, SPend(UKMalaysia), Ph.D (Kaunseling)(UPM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Dr. Dharatun Nissa Puad Mohd Kari

BSc (Hons) UKMalaysia), Spend (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Oleakimia