Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Ekonomi

Prof. Dr. Nor Aishah Buang

BA(California), MEd(Minnesota), DipTESL(RELC Sing.), PhD (Indiana)

Ketua Modul Perniagaan & Keusahawanan, dan Pendidikan Ekonomi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi, Keusahawan dan Perdagangan


Prof. Datuk Dr. Muhammad B Hussin

BA, DipEd, M. Ed(UKMalaysia), PhD (Wales)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi dan Perniagaan, Keusahawanan

Pengarah Pusat Kembangan Pendidikan