Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Pendidikan Islam

Prof. Dato’ Dr. Ab Halim Tamuri

BA, DipEd (UKMalaysia) MA, PhD (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pendidikan Nilai


Dr. Khadijah Abdul Razak

BIsEd, MEd(UMalaya)PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Islam

Bidang Kepakaran:
Falsafah Pendidikan, Pendidikan Islam


Dr. Mohd Isa Hamzah

BA(Al-Azhar),DipPend(UKMalaysia) MA(Birmingham), PhD(Warwick, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengajaran Bahasa Arab


Dr. Hafizhah Zulkifli

B. ed (UKMalaysia), M. Ed (UKMalaysia), PhD Islamic Edu (UIA)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengukuran & Penilaian