Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Pentadbiran

Dr. Bity Salwana Alias (Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)

Dip. Intrade (KUSZA), Dip Pend (MPT), B.BA (Pentad. Perniagaan)(UIA), M.ed (Pentad. Perniagaan)(UKM), Ph.D (Pentad. Pendidikan)(UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan


Prof Madya Dr. Azlin Norhaini Mansor

BSc, M.Sc (State University New York), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan


Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Ketua Modul Pentadbiran Pendidikan

Bidang Kepakaran:
Peng. & Pentadbiran Pendidikan, Peng. Perubahan, Perancangan Pendidikan & Latihan Dlm Perkhidmatan


Dr. Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

Dip. Pend & S. Muda (UM), S. Pengurusan (UPM), Phd: Peng. Analisis Dasar & Pendidikan (UM),  Sijil: Kepimpinan & Polisi Pendidikan. King College London (KCL) UK

Bidang Kepakaran:
Pengajian Analisis Dasar & Pendidikan, Kepimpinan & Pengurusan Pendidikan, Pengurusan Perubahan


Dr. Ahmad Zamri Mansor (Penyelaras Program Doktor Pendidikan-EDD)

BA, Dip. Ed., MEdMgmt (Flinders, Australia) Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Dewasa & dalam talian


Dr. Aida Hanim A. Hamid (Penyelaras Jaringan Industri & Komuniti)

BEd (Tesl) (UKM), Ed. D (Edu Policy) (University of Bristol)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran & Polisi Pendidikan

 


Dr. Khairul Azhar Jamaludin

B.Ed TESL (Queensland University of Technology, Australia), M.Ed English Language (UM) & PhD Curriculum Development (UM))

Bidang Kepakaran:
Pembangunan Kurikulum


En. Jamalul Lail Abdul Wahab (Timb. Pengarah PKP) (Pembanguan & Pemasaran)

SmSnPend(UKMalaysia), MSc(HRD) (UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Pentadbiran