Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Bidang Sumber & Teknologi Maklumat

Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin (Dekan)

BSc(Florida State), Dip. Lanjutan Pend. (UTMalaysia), MSc (California State), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat

 


Prof. Madya Dr. Rosseni Din

AAD Sc. (CCC Ohio), BSc. CIS(CSU Ohio), Dip. Ed (Sains Komputer) (UTM), Spend( UKM),PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Komputer & Teknologi Maklumat, Komputer dalam Pend.,Analisis & Reka Bentuk Sistem Pengajaran, P&P Berasaskan Web


Prof. Madya Dr. Fariza Khalid

B.A. Islamic Ed (University of Malaya), M. Sc. Educational Technology (Universiti Putra Malaysia), Ph.D. Instructional Technology (University of Nottingham)

Bidang Kepakaran:

Teknologi Pendidikan, Pendidikan Terbuka & Jarak Jauh, Augmented Reality dalam Pendidikan, Risiko & Kesedaran Siber.

 


Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Helmi Norman

PhD (Sumber dan IT), MSE (Kej. Perisian), BEng (Kej. Komputer)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran digital & pendidikan futuristic


Dr. Aidah Abd Karim

BEcons, MLIS(UIAMalaysia) PhD (AUT Uni. New Zealand)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber & Maklumat, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan dan Komputer dalam Pendidikan


Dr. Hazrati Husnin

Bc. Comp. Science (Interactive Media) (UTeM), Master (Instructional Multimedia) (USM), PhD (Education) (Uni. Of Warwick, UK)

Bidang Kepakaran:
Teknologi Pendidikan & Rekabentuk Pengajaran


Lt Col. Mohd Jasmy Abd Rahman

SmSas, DipPend(UKMalaysia), SPend(UTMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Teknologi Pendidikan, Pendidikan Sejarah


En Md Yusoff Daud

SmSn Kep, D.Ed. Kep. (UKMalaysia), Sijil Percukaian (UiTM). SPend(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Sumber dan Teknologi Maklumat, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Kimia

Website