Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Ketua Modul

Dr. Bity Salwana Alias (Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)

Dip. Intrade (KUSZA), Dip Pend (MPT), B.BA (Pentad. Perniagaan)(UIA), M.ed (Pentad. Perniagaan)(UKM), Ph.D (Pentad. Pendidikan)(UKM)

Bidang Kepakaran:
Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan dan Kepimpinan


Prof. Dr. Norasmah Othman

BBA (Minnesota), DipEd (UKMalaysia), MBA (Connecticut), PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Keusahawanan & Penilaian Program, Pengukuran & Penilaian


Dr. Harun Baharudin (Pengerusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan)

Dip Tahfiz wal Qiraat (Darul Quran, JAKIM), SmPeng. B.Arab & Tam. Islam (UKMalaysia), PhD (UMalaya)

Ketua Modul Pendidikan Bahasa Arab

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Arab, Linguistik Arab & Penyelidikan Al-Quran


Prof. Dr. Mohd Mahzan Awang (Dekan)

Sijil Perg. (MPIP), SmPeng. Melayu (Sosio-Budaya) (UM), Spend (Sosiologi Pendidikan) (UKM) PhD (Uni of Dundee, UK)

Ketua Modul Sosiologi Pendidikan 

Bidang Kepakaran:
Sosiologi Pendidikan


Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Ketua Modul Pentadbiran Pendidikan

Bidang Kepakaran:
Peng. & Pentadbiran Pendidikan, Peng. Perubahan, Perancangan Pendidikan & Latihan Dlm Perkhidmatan


Prof. Dr. Zamri Mahamod

B.Ed (PBMP) (UPMalaysia), M.Ed, PhD (UKMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Bahasa Melayu & Pendidikan Sastera

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu, Strategi Belajar


Prof. Dr. Kamisah Osman

SmSnPend(UKMalaysia), MEd, PhD (Manchester)

Ketua Modul Pendidikan Sains

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Kimia


Prof. Datuk Dr. Muhammad B Hussin

BA, DipEd, M. Ed(UKMalaysia), PhD (Wales)

Ketua Modul Pendidikan Ekonomi

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi dan Perniagaan, Keusahawanan

Pengarah Pusat Kembangan Pendidikan


Prof. Madya Dr. Fariza Khalid

B.A. Islamic Ed (University of Malaya), M. Sc. Educational Technology (Universiti Putra Malaysia), Ph.D. Instructional Technology (University of Nottingham)

Ketua Modul Sumber & Tek Maklumat
Timb Pengarah
PKP (Akademik & Pengembangan Prog.)

Bidang Kepakaran:
Teknologi Pendidikan, Pendidikan Terbuka & Jarak Jauh, Augmented Reality dalam Pendidikan, Risiko & Kesedaran Siber.

 


Prof. Madya Dr. Roslinda Rosli

Diploma (UiTM), Sarjana Muda (UiTM), Sarjana (UMalaya) PhD(Texas A & M, USA)

Ketua Modul Pendidikan Matematik

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Matematik


Ts. Dr. Mohd Khalid Mohamad Nasir (Penyelaras Media & Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Pembudayaan STEM)

Dip. Eng (Surveying)(UiTM), B.Ed. (IT)(Hons) (UUM), M.Ed. (IT) (UIA). PhD (ICT & Human Res)(Colorado State University, USA)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer, Teknologi Pendidikan, Teknologi pengajaran & pembelajaran, Community of Inquiry in Online learning

 


Dr. Aidah Abd Karim (Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)

BEcons, MLIS(UIAMalaysia) PhD (AUT Uni. New Zealand)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber & Maklumat, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan dan Komputer dalam Pendidikan


Prof. Madya Dr. Manisah Mohd Ali

Sijil Perguruan (MPPM) Associate Dip. TESOL (TL London), Dip. in TESOL (Sheffield Poly) BPend(TESL)(UPMalaysia), MEd, Ph.D (Birmingham)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas, Pendidikan Inklusif, Literasi, Ketidakupayaan Pelbagai, Kumpulan Berisiko dan Marginal


Dr. Nurfaradilla Mohamad Nasri (Timbalan Dekan-Siswazah)

Sarjanamuda Pendidikan Sains (Fizik) UKM, Sarjana Kurikulum & Pedagogi. UKM, PhD (Kurikulum dan Pedagogi) University of Edinburgh

Ketua Modul Kurikulum & Pedagogi

Bidang Kepakaran:
Kurikulum & Pedagogi

 


Dr. Shahlan Surat

Bac. Pend. (Bimbingan & Kaunseling) & Sarj. Sains (UPM), PhD (Psikologi Pend) UKM

Ketua Modul Psikologi Pendidikan

Bidang Kepakaran:
Psikologi Pendidikan


Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin

DipCompSc(ITM), SmSn(SnKomp) (UKMalaysia-ITM), MSc(Ed) in CBL (Belfast), PhD (UTMalaysia)

Ketua Modul Pendidikan Komputer
Ketua, Unit Pencarian & Pengurusan Bakat Pusat PERMATApintar

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Komputer dan Teknologi Maklumat, Pembangunan Perisian Pendidikan, Teknologi Pendidikan

 


Ts. Dr. Mohd Effendi @ Ewan Mohd. Matore

B.Eng (Mech)(UTHM), M.Ed(TVET)(UTHM), Ph.D(Psychometric and Evaluation)(USM)

Ketua Modul Pengukuran & Penilaian

Bidang Kepakaran:
Pengukuran & Penilaian


Dr. Khairul Farhah Khairuddin (Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

B. Ed (Special Education) (UKMalaysia), MA Special Education (Uni. Of Newcastle, Australia), Ph.D Inclusion and Deaf Education (Uni. of Manchester, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Inklusif & Pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran


Dr. Denise Koh Choon Lian (Ketua Program Prasiswazah-Sukan & Rekreasi)

BEd (Sport & Recreation), MSc (UKMalaysia), PhD (Queensland)

Ketua Modul Pengurusan Sukan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sukan & Rekreasi, Pendidikan Kesihatan, Sains Pergerakan Manusia


Dr. Khadijah Abdul Razak

BIsEd, MEd(UMalaya)PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Islam

Bidang Kepakaran:
Falsafah Pendidikan, Pendidikan Islam


Dr. Kamariah Abu Bakar (Penyelaras Tunas)

Dip. Peng. Matematik (KPM), S. Muda Pentadbiran Perniagaan (UKM), Sarj. Pendidikan Prasekolah (UKM), Ph.D Pre-School Education (Uni. of Sydney)

Ketua Modul Pendidikan Pra-Sekolah

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Pra-Sekolah


Prof. Madya Dr. Ku Suhaila Ku Johari (Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan)

Bac Sn (UPM), M.Ed (UPM), PhD (Uni of Wyoming USA)

Ketua Modul Bimbingan & Kaunseling

Bidang Kepakaran:
Terapi Bermain, Kaunseling Kanak-kanak, Remaja & Keluarga, Kesihatan Mental & Komuniti.


Dr. Anuar Ahmad

BA, DipPend (UKMalaysia), Med(London), Ph.D (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Sejarah 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


Dr. Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM), PhD TESL

Ketua Modul TESL

Bidang Kepakaran:
TESL