Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pembantu Tadbir

Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Rosafizah Mohamed Idrus (Ketua Pentadbiran, Fakulti Pendidikan)


En. Muhammad Munawar Mohamed Spian

Urusan Kewangan Fakulti


En. Norasrul Aswar Yahaya


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan

Urusan Pengambilan Pelajar


Puan Nazariah Marzukhi

Urusan Pelajar PhD


Puan Suriani Salleh

Urusan Pelajar Sarjana


Puan Norzarinah Bakhtiar

Urusan Viva Pelajar Sarjana


Cik Nurul Fateha Arbain

Urusan Pelajar Pra Siswazah


Puan Maz Zuein Abdul Azis

Unit Jaminan Kualiti