Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pembantu Tadbir

En. Muhammad Munawar Mohamed Spian


Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi, Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Masithoh Zakaria


En. Norasrul Aswar Yahaya


Puan Nazariah Marzukhi


Puan Siti Zaleha Sabari @ Atan


Puan Suriani Salleh

Urusan Pelajar Sarjana


Cik Nurul Fateha Arbain


En Muhamad Arief Anaqhi Bin Zaidi


Puan Mahani Ahmad

Pembantu Khas kepada Prof Madya Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)