Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti

Dr. Anuar Ahmad

BA, DipPend (UKMalaysia), Med(London), Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


En. Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa

Dip. Pengajian Sukan (UiTM), Ijazah S. Muda Peng. Sukan (UiTM), Sarjana Peng. Sukan (UKM)

Bidang Kepakaran:
Psycho-physio, pemulihan dalam sukan & pengurusan sukan.
(Cuti Belajar)


En. Syar Meeze Mohd Rashid

Ijazah Sarj Muda Pend Khas (Masalah Pendengaran) (IPGM), Ijazah Sarj Falsafah (Latihan Keguruan & Pend Sains) (UM)

Bidang Kepakaran:
Bahasa Isyarat, Kod Tangan, Kurang Upaya Pendengaran & Kerohanian
(Cuti Belajar)

En. Mohd Syazwan Zainal

B.Ed (Pend. Khas Masalah Pembelajaran), IPGM M.Ed (Pend. Khas), UKM

Bidang Kepakaran:
Masalah Pembelajaran
(Cuti Belajar)


Puan Nur Shakila Mazalan

B.Ed (Sports and Recreation), MEd (Coaching & Sports Performance)

Bidang Kepakaran:
Sukan Psiologi, Pendidikan Sains Sukan &  Fizikal