Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti

Dr. Suziyani Mohamed (Penolong Dekan-Hal-Ehwal Pelajar))

Bac. Sc. (UPM), SPend (UKM), PhD (UKM)

Bidang Kepakaran:
Early Childhood Special Education, Social-Emotional Development, Screening


Dr. Khairul Farhah Khairuddin (Ketua Program Siswazah-Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

B. Ed (Special Education) (UKMalaysia), MA Special Education (Uni. Of Newcastle, Australia), Ph.D Inclusion and Deaf Education (Uni. of Manchester, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Inklusif & Pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran


Dr. Denise Koh Choon Lian (Ketua Program Prasiswazah-Sukan & Rekreasi)

BEd (Sport & Recreation), MSc (UKMalaysia), PhD (Queensland)

Ketua Modul Pengurusan Sukan

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sukan & Rekreasi, Pendidikan Kesihatan, Sains Pergerakan Manusia


Dr. Mohd Mokhtar Hj Tahar (Ketua Program Prasiswazah-Pendidikan Khas)

Sijil Per. Khas Asas (MP), Sijil Perguruan Khas (MPIK), Sijil Perguruan Khas bermasalah Pembelajaran(MPIK), SmPend (Pend. Khas), SPend (Pend. Khas), PhD (UKMalaysia) Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran & Pemulihan)


Dr. Khadijah Abdul Razak

BIsEd, MEd(UMalaya)PhD (UPM)

Ketua Modul Pendidikan Islam

Bidang Kepakaran:
Falsafah Pendidikan, Pendidikan Islam


Dr. Kamariah Abu Bakar (Penyelaras Tunas)

Dip. Peng. Matematik (KPM), S. Muda Pentadbiran Perniagaan (UKM), Sarj. Pendidikan Prasekolah (UKM), Ph.D Pre-School Education (Uni. of Sydney)

Ketua Modul Pendidikan Pra-Sekolah

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Pra-Sekolah


Dr. Mohd Isa Hamzah

BA(Al-Azhar),DipPend(UKMalaysia) MA(Birmingham), PhD(Warwick, UK)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengajaran Bahasa Arab


Dr. Noorhayati Mohd Noor

Sm. Pend (UPM), MS (UPM) Ph.D (UKM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling


Dr. Hafizhah Zulkifli

B. ed (UKMalaysia), M. Ed (UKMalaysia), PhD Islamic Edu (UIA)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam, Pengukuran & Penilaian


Dr. Anuar Ahmad

BA, DipPend (UKMalaysia), Med(London), Ph.D (UKM)

Ketua Modul Pendidikan Sejarah 

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan


Dr Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa

Dip. Pengajian Sukan (UiTM), Ijazah S. Muda Peng. Sukan (UiTM), Sarjana Peng. Sukan (UKM), PhD.

Bidang Kepakaran:
Psycho-physio, pemulihan dalam sukan & pengurusan sukan.