Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan

Prof. Madya Dr. Salleh Amat (Pengerusi Pusat Kepelbagaian Pendidikan)

BacPend(UPMalaysia), SPend(UKMalaysia), PhD (UW, USA)

Bidang Kepakaran:
Personaliti Pelajar (Pendidikan Tinggi)


Prof. Madya Dr. Mohd Mahzan Awang

Sijil Perg. (MPIP), SmPeng. Melayu (Sosio-Budaya) (UM), Spend (Sosiologi Pendidikan) (UKM) PhD (Uni of Dundee, UK)

Ketua Modul Sosiologi Pendidikan dan Pendidikan Sejarah

Bidang Kepakaran:
Sosiologi Pendidikan


Dr. Aliza Alias (Penyelaras Tunas & Makmal Autisme)

SmSn (UKMalaysia), Dip. in TESL (ITM), PhD (UKM) SPend (Pend. Khas)(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas


Dr. Harun Baharudin (Ketua Program Siswazah-Doktor Falsafah)

Dip Tahfiz wal Qiraat (Darul Quran, JAKIM), SmPeng. B.Arab & Tam. Islam (UKMalaysia), PhD (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa Arab, Linguistik Arab & Penyelidikan Al-Quran


Dr. Ku Suhaila Ku Johari

Bac Sn (UPM), M.Ed (UPM), PhD (Uni of Wyoming USA)

Ketua Modul Bimbingan dan Kaunseling

Bidang Kepakaran:
Terapi Bermain, Kaunseling Kanak-kanak, Remaja & Keluarga, Kesihatan Mental & Komuniti.


Lt Kdr Prof. Madya Dr. Abu Yazid Abu Bakar TLDM (Bersara)

B.A. (Psychology) Uni. of Michigan (USA), SPend & PhD (Bimbingan & Kaunseling) (UKM), PostGradCert (COGE) UNSW (Australia)

Bidang Kepakaran:
Psikologi dan Pendidikan Pintar & Berbakat


Dr. Mohd Izwan Mahmud

BA (Hons) UM, SPend(UKMalaysia), Ph.D (Kaunseling)(UPM)

Bidang Kepakaran:
Bimbingan dan Kaunseling