Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Kajian Inovasi Pembelajaran & Pengajaran

Dr. Harwati Hashim (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)

BEd (TESL) (UM), MEd (TESL) (UKM), PhD (TESL) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Pembelajaran Mobile, Pembelajaran Bahasa Inggeris Berasaskan Teknologi

 


Dr. Nur Ainil Sulaiman

B.Ed TESL(UPM), Med TESL (UKM), PhD TESL

Ketua Modul TESL

Bidang Kepakaran:
TESL


Dr. Hanita Hanim Ismail

B.HSc (English Language & Literature) (Hons) UIA, MA (English Literature) UM, PhD (English Literature) UPM

Bidang Kepakaran
Kesusasteraan Inggeris & Pengajaran Kesusasteraan Bahasa Inggeris


Dr. Mohamad Zuber Abd Majid

PhD

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi


Cik Nor Azwahanum Nor Shaid

Ijazah Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu) (UPM), Sarjana Bahasa Melayu (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Bahasa, Sosiolinguistik dalam Pendidikan 

 


Cik Nur Yasmin Khairani Zakaria

Bachelor of Education (TESL), UKM

Bidang Kepakaran:
Pembangunan & Penilaian Module Pembelajaran B. Inggeris

(Cuti Belajar)