Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Pensyarah Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan

En. Zolkepeli Haron

DipSc with Ed, BSc (Physic) with Ed(UTMalaysia), MEd (UMalaya)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik, Pengukuran & Penilaian


Puan Nur Aidah Rashid

Diploma(Peng Sumber Manusia),Sarjanamuda (UPM), Sarjana (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sumber Manusia, Pengukuran & Penilaian

 


En. Jamalul Lail Abdul Wahab (Penyelaras Program Eksekutif PKP)

SmSnPend(UKMalaysia), MSc(HRD) (UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Pentadbiran