Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Prof Madya Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti

Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti)

Bed (Sp. Ed) Hons., Med (Sp. Ed), PhD (Sp. Ed) (UKM)

Bidang Kepakaran:
Masalah Pendengaran & Terapi Pertuturan


Prof. Madya Dr. Manisah Mohd Ali

Sijil Perguruan (MPPM) Associate Dip. TESOL (TL London), Dip. in TESOL (Sheffield Poly) BPend(TESL)(UPMalaysia), MEd, Ph.D (Birmingham)

Ketua Modul Pendidikan Khas

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas, Pendidikan Inklusif, Literasi, Ketidakupayaan Pelbagai, Kumpulan Berisiko dan Marginal


Prof. Madya Dr. Norlena Salamuddin

BScEd, MScEd(Iowa), PhD(UPMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Nilai dalam Sukan, Sains Sukan


Prof. Madya Dr. Hasnah Toran

Sarjanamuda (TESL), Sarjana (Pengurusan), PhD (Intervensi Awal)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran), Intervensi Awal, Pendidikan Awal Kanak-kanak