Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Prof. Madya Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan

Prof Madya Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Dip Pend. (Jasmani & Kesihatan) (MPTI), S. Muda Sains (UKM), Sarj. Pend (Pengurusan & Pentadbiran) (UTM), P.h.D (Pentadbiran Pend.) (UM)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Perubahan, Perancangan Pendidikan dan Latihan Dalam Perkhidmatan


Prof. Madya Dr. Mohd Khairi Zawi

Dip (UPMalaysia), BEd(UPMalaysia), MSc (Oregon), PhD (Queensland)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Jasmani, Kawalan Motor & Biomekanik, Sains Pergerakan Manusia

 


Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Bin Muhamad

BA, MA (California), PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Sukan, Psikologi Sukan