Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Profesor Madya Pusat Kajian Pembudayaan STEM

Prof. Madya Dr. Rosseni Din

AAD Sc. (CCC Ohio), BSc. CIS(CSU Ohio), Dip. Ed (Sains Komputer) (UTM), Spend( UKM),PhD (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pend. Komputer & Teknologi Maklumat, Komputer dalam Pend.,Analisis & Reka Bentuk Sistem Pengajaran, P&P Berasaskan Web