Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Profesor Pusat Kajian Pembudayaan STEM

Prof Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)

B.TVet. (UTM), M.Sc. Ind. Eng.(UPM) & PhD (UPM)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Teknik dan Vokasional, Pendidikan Kejuruteraan


Prof. Dr. Lilia Halim

BSc (Ottawa), DipEd (UKMalaysia), MeD (Leeds), PhD (London)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Fizik & Pendidikan Sains


Prof. Dr. Nor Aishah Buang

BA(California), MEd(Minnesota), DipTESL(RELC Sing.), PhD (Indiana)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Ekonomi, Keusahawan dan Perdagangan


Prof. Dr. Ruhizan Mohamad Yassin

BSc (California), MST(Oregon), DipPend(UKMalaysia),  PhD (Minnesota)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Sains, Teknologi dan Vokasional,  Kurikulum dan Penilaian