Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Pendidikan | Faculty of Education – Together We Excel

Setiausaha Pejabat

Madam Nurul Zahila Zahid

Personal Assistant to Dr Zanaton Hj Ikhsan (Deputy Dean, Undergraduate)

 

 

 


Madam Masithoh Zakaria


Cik Siti Norhaila Ngalimin

Pembantu Khas kepada YBhg Prof Dato' Dr Norazah Mohd Nordin (Dekan Fakulti Pendidikan)


Puan Siti Rosmaya Binti Baharim

Pembantu Khas Kepada Dr. Mohamed Yusoff Mohd Nor (Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan)

 


Puan Nurul Zahila Zahid

Pembantu Khas Kepada Dr Zanaton Hj Ikhsan (Timbalan Dekan Pra-Siswazah)


Puan Edlina Norbir

Pembantu Khas Kepada Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi Mohd Yasin (Pengerusi Pusat Kajian Pendidikan & Kesejahteraan Komuniti) & Prof. Madya Dr. Salleh Amat (Pengerusi Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan)


Puan Norliana Nasral

Pembantu Khas Kepada Dr. Azlin Norhaini Mansor (Pengerusi, Pusat Kajian Kepimpinan & Polisi Pendidikan)


Puan Norfazilah Abdullah

Pembantu Kepada Prof Madya Dr Melor Mohd Yunus (Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi)


Puan Masithoh Zakaria


Puan Mahani Ahmad

Pembantu Khas kepada Prof Madya Ts. Dr. Mohamad Sattar Rasul (Pengerusi Pusat Bitara STEM)


Puan Norzurah Suboh

Pembantu Khas Kepada PM Dr. Siti Mistima Maat (Pengerusi Pusat Inovasi Pembelajaran & Pengajaran)