BORANG WELLBEING

Kumpulan penyelidikan di bawah Kluster Penyelidikan Kesihatan dan Perubatan Lanjutan akan melakukan kajian di bawah kod penyelidikan FF-2021-265 yang bertajuk Application of Digital Technology in Personalised Strategies for Managing Non Communicable Disease.

Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kesihatan warga UKM. Dengan itu,

bermula pada 26 Julai 2021 hingga 30 Jun 2022 untuk mengisi borang yang akan disediakan.