Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Direktori

KEDEKANAN

DEKAN FAKULTI PERUBATAN

Prof. Dr. Abdul Halim Bin Abdul Gafor
Dekan / Profesor VK7

E: halim@ukm.edu.my
T: +603 9145 5022

 

SETIAUSAHA DEKAN

Pn. Siti Shahada Shahman
Setiausaha Pejabat N29

E: shahada@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 5022

 

 

 

 

SETIAUSAHA DEKAN

Pn. Ainul Jamilah Zakaria
Setiausaha Pejabat N29

E: ainul@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 5014

TIMBALAN DEKAN PRASISWAZAH

Prof. Madya Dr. Jemaima Che Hamzah

Pensyarah Perubatan VK7  

E: jemaima@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 5982

 

 

TIMBALAN DEKAN SISWAZAH

Prof. Dr. Norlaila Binti Mustafa

Profesor VK7

E: norlaila@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6075

 

TIMBALAN DEKAN PENYELIDIKAN & INOVASI

Prof. Dr. Tan Geok Chin

Profesor VK7

E: tangc@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 9577

 

TIMBALAN DEKAN JARINGAN & ALUMNI

Prof. Dr. Marina Mat Baki

Profesor VK7

E: marinamatbaki@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6959

PENOLONG DEKAN KUALITI & STATEGI

Prof. Dr. Norazlina Mohamed​

Profesor VK7 

E: azlina@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 9577

 

 

PENOLONG DEKAN PENGAJARAN & CITRA

Prof. Dr.Tong Seng Fah

Profesor VK7

E: tsf@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 9477

 

 

PENOLONG DEKAN KEUSAHAWANAN & KREATIVITI

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

Profesor VK7

E: nasirshafiee@ukm.edu.my
T: +603 9145 5947

 

PENOLONG DEKAN HAL EHWAL PELAJAR

Prof. Dato' Dr. Zulkifli Md. Zainuddin

Profesor VK7

E: zuluro@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6202

KETUA PENTADBIRAN FAKULTI

Encik Norhishah Elias

Ketua pentadbiran  / Penolong Pendaftar N52

E:hishah@ukm.edu.my
T: +603 9145 5087