Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kedekanan

DIREKTORI KEDEKANAN

DEKAN FAKULTI PERUBATAN

Prof. Dr. Abdul Halim Bin Abdul Gafor
Dekan / Profesor VK7

E: halim@ukm.edu.my
T: +603 9145 5022

SETIAUSAHA DEKAN

Pn. Siti Shahada Shahman
Setiausaha Pejabat N29

E: shahada@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 5022

TIMBALAN DEKAN PRASISWAZAH

Prof. Madya Dr. Jemaima Che Hamzah

Pensyarah Perubatan VK7 (LK) 

E: jemaima@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 5982

 

 

 

TIMBALAN DEKAN SISWAZAH

Prof. Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim

Profesor VK7 (DU)

E: norlinah@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6392

 

 

 

 

TIMBALAN DEKAN PENYELIDIKAN & INOVASI

Prof. Dr. Tan Geok Chin

Profesor VK7

E: tangc@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 9577

 

 

 

 

TIMBALAN DEKAN JARINGAN & ALUMNI

Prof. Dr. Marina Mat Baki

Profesor VK7

E: marinamatbaki@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6959

PENOLONG DEKAN KUALITI & STATEGI

Prof. Dr. Norazlina Mohamed​

Profesor VK7 

E: azlina@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 9577

 

 

 

 

PENOLONG DEKAN PENGAJARAN & CITRA

Dr. Noor Akmal Shareela Binti Ismail

Pensyarah Perubatan DS51

E:  nasismail@ukm.edu.my
T: +603 9145 5555

 

 

 

 

PENOLONG DEKAN KEUSAHAWANAN & KREATIVITI

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

Profesor VK7

E: nasirshafiee@ukm.edu.my
T: +603 9145 5947

 

 

 

PENOLONG DEKAN HAL EHWAL PELAJAR

Lt. Kol. Bersekutu (Pa) Prof. Dato' Dr. Zulkifli Bin Md. Zainuddin

Profesor VK7

E: zuluro@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 6202

 

 

 

 

PENOLONG DEKAN PERKHIDMATAN KLINIKAL

Prof. Madya Dr. Muhammad Maaya

Pensyarah Perubatan DU56

E: muhammad@ppukm.ukm.edu.my
T: +603 9145 7359

KETUA PENTADBIRAN FAKULTI

Puan Khairatul Nadia Binti Ramli

Pegawai Tadbir N44

E:knadia@ukm.edu.my
T: +603 9145 5045