Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

Mempelopori Perubatan, Melahirkan Cendekiawan

Virtual Campus Tour

Hubungi Kami

Alamat

PEJABAT DEKAN
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tingkat 2 Kompleks Pendidikan
Perubatan Tuanku Ja'afar Jalan Yaacob Latif,
Bandar Tun Razak 56000 Cheras,
Kuala Lumpur, Malaysia

Talian

Tel: +603 9145 5042/5019
Fax: +603 9145 6646

Alamat Web

http://www.ukm.my/fper/en

Cara Ke Fakulti Perubatan UKM?