Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kejuruteraan Tisu

  1. Confocal Laser Scanning Microscope
Fungsi: Pemantauan sel sehingga berskala nano/mikro. Mikroskop ini digunakan untuk memantau aktiviti sel secara ‘real-time’ atau yang telah diwarnakan, selain menunjukkan perbezaan sel. Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKMKadar Caj (RM) Luaran-KerajaanKadar Caj (RM) Luaran-SwastaKadar Caj Kakitangan
A: 126/jA: 151/jA: 151/j 
B: 45/jB: 54/jB: 54/jTiada
C: 39/jC: 47/jC:47/j 

Pegawai Bertanggungjawab Dr Shiplu / Mohd Amri

2. Live Cell Imaging System

3. Micro-CT Imaging System

4. EXACT Cutting System

5. Flowcytometer System

Fungsi: Mesin flowcyto digunakan dalam penyelidikan dan servis bagi menganalisis ciri-ciri fizikal dan kimia sel Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKMKadar Caj (RM) Luaran-KerajaanKadar Caj (RM) Luaran-SwastaKadar Caj Kakitangan
75/j90/j90/jtiada
Pegawai Bertanggungjawab Dr. Angela / Wanda

6. Freeze Dryer

7. Sistem Biobubble

Fungsi: Ruang penyimpanan/pemantauan haiwan kajian berzaiz tikus dan arnab. Kebersihan udara ruangan ini dijaga dengan sokongan sistem pengudaraan yang diselenggara secara berkala Kadar Caj Perkhidmatan
Kadar Caj (RM) Dalaman-UKMKadar Caj (RM) Luaran-KerajaanKadar Caj (RM) Luaran-SwastaKadar Caj Kakitangan
A: 33/jA: 40/jA: 40/j 
B: 35/jB: 40/jB: 40/jTiada
C: 19/jC: 22/jC: 22/j 

Pegawai Bertanggungjawab Dr. Nadiah / Mohd Asyraf