BORANG PENGISYTIHARAN KESIHATAN

Kumpulan penyelidikan di bawah Kluster Penyelidikan Kesihatan dan Perubatan Lanjutan akan melakukan kajian di bawah kod penyelidikan FF-2021-265 yang bertajuk Aplikasi Teknologi Digital dalam Strategi Peribadi untuk Menguruskan Penyakit Tidak Berjangkit.

Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kesihatan warga UKM. Dengan itu,

bermula pada 1 Julai 2021 hingga 30 Julai 2022 untuk mengisi borang yang akan disediakan.