Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

Mempelopori Perubatan, Melahirkan Cendekiawan

Virtual Campus Tour

BORANG PENGISYTIHARAN KESIHATAN

Kumpulan penyelidikan di bawah Kluster Penyelidikan Kesihatan dan Perubatan Lanjutan akan melakukan kajian di bawah kod penyelidikan FF-2021-265 yang bertajuk Aplikasi Teknologi Digital dalam Strategi Peribadi untuk Menguruskan Penyakit Tidak Berjangkit.

Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap kesihatan warga UKM. Dengan itu,

bermula pada 1 Julai 2021 hingga 30 Julai 2022 untuk mengisi borang yang akan disediakan.

;