Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Organisasi

DEKAN
FAKULTI PERUBATAN UKM

Profesor. Dr. Abdul Halim Abdul Gafor

TIMBALAN DEKAN

Timbalan Dekan
Prasiswazah

Prof. Madya Dr. Jemaima Che Hamzah

Timbalan Dekan
Siswazah

Prof. Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim

Timbalan Dekan
PENYELIDIKAN & INOVASI

Profesor. Dr. Tan Geok Chin

Timbalan Dekan
JARINGAN & ALUMNI

Profesor. Dr. Marina Mat Baki

PENOLONG DEKAN

KUALITI & STRATEGI

Prof. Dr. Norazlina Mohamed​

PENGAJARAN & CITRA


Dr Noor Akmal Shareela Ismail

KEUSAHAWANAN & KREATIVITi

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

HAL EHWAL PELAJAR

Prof. Dato' Dr. Zulkifli Md. Zainuddin

PERKHIDMATAN KLINIKAL

Prof. Madya Dr. Muhammad Maaya

KETUA JABATAN &
STAFF PENTADBIRAN

KETUA PENTADBIRAN

Puan Khairatul Nadia Ramli

MANTAN DEKAN

mantan dekan (2)

Telah Kemaskini  Pada 26/09/22