Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

Mempelopori Perubatan, Melahirkan Cendekiawan

Virtual Campus Tour

Organisasi

DEKAN
FAKULTI PERUBATAN UKM

Profesor. Dr. Abdul Halim Abdul Gafor

TIMBALAN DEKAN

Prasiswazah

Prof. Madya Dr. Jemaima Che Hamzah

Siswazah

Prof. Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim

PENYELIDIKAN INOVASI

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

HAL EHWAL JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Prof. Datin Dr. Marina Mat Baki

PENOLONG DEKAN

KUALITI & STRATEGI

Prof. Dr. Norazlina Mohamed​

PENGAJARAN & CITRA


Dr. Noor Akmal Shareela Ismail

HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

Prof. Dato' Dr. Zulkifli Md. Zainuddin

PERKHIDMATAN KLINIKAL

Prof. Madya Dr. Muhammad Maaya

KEUSAHAWANAN DAN KREATIVITI

Prof. Dr. Mohd Helmy Mokhtar

KETUA JABATAN &
STAFF PENTADBIRAN

KETUA PENTADBIRAN

Puan Khairatul Nadia Ramli

MANTAN DEKAN

mantan dekan (2)

Telah Kemaskini  Pada 07/02/23