Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Prasiswazah

MISSION

Menjadi universiti terpilih yang memartabatkan Bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan.

MATLAMAT

Untuk menjadi pusat keilmuan yang terkehadapan, berteknologi dan berdaya saing yang:
• Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu;
• Membangun masyarakat dinamis dan berakhlak mulia;
• Mengantarabangsakan citra dan sumbangan UKM bagi masyarakat sejagat; dan
• Menjana teknologi yang bermanfaat kepada masyarakat.

Untuk Maklumat Lanjut Layari Sekretariat Pengajian Prasiswazah