Q-HealthCare

“Q-HealthCare (Quality Health Care)” adalah satu kajian bagi  memperoleh maklumat mengenai tahap kesihatan warga Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Semua warga Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) diminta untuk mengisi borang yang disediakan.