Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Siswazah

MISI

Untuk menjadi hab siswazah perubatan yang terkehadapan dan berdaya saing berteraskan ilmu, inovasi dan pasukan professional perubatan yang berdedikasi dalam membentuk masyarakat yang sihat dan berpengetahuan.

MISI

Untuk memberi pendidikan dalam penyediaan profesional perubatan dan perkhidmatan bermutu tinggi berteraskan penyelidikan dalil perubatan, inovasi dan kepekaan sosial.

OBJEKTIF SPS

1) Memantapkan dan mengembangkan pendidikan perubatan siswazah.
2) Meningkatkan pendidikan sains kesihatan dalam bidang-bidang tujahan.
3) Mengembangkan pendidikan perubatan berterusan.
4) Memupuk penyelidikan berkualiti dalam bidang-bidang tujahan.
5) Memantap dan mengembangkan perkhidmatan kepakaran khusus
6) Memastikan persekitaran yang kondusif dan budaya kerja yang murni.

Untuk Maklumat Lanjut Layari Laman Sesawang Sekretariat Siswazah