Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Visi dan Misi

Visi

Untuk menjadi hab akademik perubatan yang terkehadapan dan berdaya saing
berteraskan ilmu, inovasi dan pasukan profesional perubatan yang berdedikasi
dalam membentuk masyarakat yang sihat dan bermaklumat. 

 


MisI

Untuk memberi pendidikan dalam profesional perubatan dan perkhidmatan bermutu tinggi berteraskan penyelidikan, dalil perubatan, inovasi dan kepekaan sosial.