Fakulti Perubatan

FAKULTI PERUBATAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

26 MAY 2022 -CELEBRATION FOR HARI RAYA PEJABAT DEKAN, FAKULTI PERUBATAN