Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

AKADEMIA DAN KLUSTER PENYELIDIKAN
PROGRAM BAHASA ARAB

Kluster Pengajaran

Dr. Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim

MALIM
B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A.(Malaya), Dok.Fal.(UKMalaysia)

Faizol Azham Mohamed

B.A. (Hons)(Yarmouk)

Muhammad Zaimuddin Mohd Zakarim

B.H.Sc.(Hons), M.A.(UIAM)

Zulkifli Nawawi

B.A.(Hons)(Al al-Bayt, Jordan), M.A.(Leeds), Dip.Pend.(MPI Bangi)

Khairuzaman Kadir

B.A. (Hons)(al-Azhar), Dip.Pend. (MPI), M.A. (Malaya)

Kluster Linguistik

Dr. Ibtisam Abdullah

MALIM
B.A. (Hons)(UIAM), S.P.I., Ph.D(UKMalaysia)

Maryam Abdul Rahman

B.A.(Umm al-Qura), S.P.I. (UKMalaysia)

Mohamad Azwan Kamarudin

B.A. (Hons)(Malaya)

Faizah Jusoh

Sm.P.I.(Kep.)(KUIN)

Kluster Kemahiran Bahasa

Dr. Mohd Fadzli Ismail

MALIM
B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (UIAM), S.Pend., PhD (UKMalaysia)

Ummu Hani Hashim

B.A. (Hons)(Al al-Bayt)

Muhammad Nazri Rostam

B.A.(Hons)(UIAM)

Nurul Atiqah Mohd Radzi

B.A.(Hons)(Mu’tah)

Kluster Terjemahan

Salamiah Ab. Ghani

MALIM
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Zuraida Shaadon

B.A. (Hons)(Yarmouk)

Moktar Hussain

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)

Nur Syazwina Mustapa

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)