Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

AKADEMIA DAN KLUSTER PENYELIDIKAN
PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Kluster Tafsir Klasik dan Nusantara

Profesor Dr. Muhd. Najib Abdul Kadir

MALIM
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah

B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Mohd Nazri Ahmad

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Kluster Tafsir Kontemporari dan Penterjemahan Al-Quran

Prof. Madya Dr. Haziyah Hussin

MALIM
B.A. (Hons.), M.A. (Malaya), Ph.D (UIAM)

Dr. Mohd Manawi Mohd Akib

B.A. (Al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

Nor Syamimi Mohd

Sm.P.I.(Kep), S.P.I.(UKMalaysia)

Kluster Pendidikan Al-Quran dan Tarannum

Dr. Hamdi Ishak

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)

Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Ph.D (UKMalaysia)

Dr. Izuli Dzulkifli

B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), PhD (UPM)

Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Kluster Qiraat dan Hafazan

Dr. Sabri Mohamad

KETUA
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Mohd Faizulamri Mohd Saad

B.A. (Hons)(al-Azhar) , S.P.I.,
Dok.Fal. (UKMalaysia)

Dr. Ashraf Hj. Ismail

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.Pend., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Muhammad Hafiz Jamil

B.A. (Hons)(al-Azhar)

Kluster Hadith dan Pemikiran Semasa

Prof. Madya Dr. Latifah Abd. Majid

MALIM
B.A. (Hons.), M.A. (UKM), Ph.D (Wales)

Dr. Najah Nadiah Amran

B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia), M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

Dr. Mohd Farhan Md Ariffin

B.Us Al-Quran dan Al-Hadith, M.Us Al-Hadith,
Ph.D (UM)

Kluster Hadith dan Turath Islam

Dr. Fadlan Mohd Othman

B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Mohd Akil Muhamed Ali

Sm.P.I., (Kep.)(UKMalaysia), S.P.I. (UKMalaysia)

Dr. Mohd Arif Nazri

B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UIAM)