Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

AKADEMIA DAN KLUSTER PENYELIDIKAN
PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM

Kluster Bahasa Arab (Terjemahan, Lingusitik, Kurikulum Pengajaran dan Penilaian)

Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

MALIM
B.A.(Hons.)(Muhammad al-Khamis), Dip.Pend.(UIAM), M.Ed.(Pittsburgh), Ph.D (UIAM)

Dr. Maheram Ahmad

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

Dr. Md. Nor Abdullah

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Dr. Lily Hanefarezan Asbulah

B.A.(Morocco), M.A.(UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Hakim Zainal

B.A.(Hons.)(Madinah), M.A.(Jordan)

Kluster Sastera (Klasik, Moden, Bandingan dan Sastera Islam)

Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

MALIM
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Dr. Zulkarnain Mohamed

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend. (UKMalaysia), M.A. (London), Ph.D (UPSI)

Dr. Firuz Akhtar Mohamad Bohari

B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis). Ph.D (London)

Kluster Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Barat

Profesor Dato’ Dr. Wan Kamal Mujani

MALIM
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

Prof. Madya Dr. Azmul Fahimi Kamaruzaman

B.Sh.(Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Ph.D (UPM)

Dr. Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Ezad Azraai Jamsari

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Kluster Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara

Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

MALIM
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Farid Mat Zain

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D. (UIAM)

Dr. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Napisah Karimah Haji Ismail

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

Kluster Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam

Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

MALIM
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UK Malaysia), M.Litt (Edinburgh), Ph.D (Malaya)

Ammalina Dalillah Mohd Isa

Sm.P.I. (Kep), S.P.I. (UKMalaysia)