Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

AKADEMIA DAN KLUSTER PENYELIDIKAN
PUSAT KAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN

Kluster Komunikasi

Dr. Muhamad Faisal Ashaari

MALIM
B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Prof. Madya Dr. Rosmawati Mohamad Rasit

B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

Dr. Zulkefli Aini

B.IRKH (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Khazri Osman

B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (MPI), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Kluster Saudara Baharu

Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit

MALIM
Sm.P.I.(Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Profesor Dr. Abd. Ghafar Don

Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

Anuar Puteh

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Dr. Nur A’thiroh Masyaa’il Tan binti Abdullah @ Tan Ai Pao

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Kluster Pengurusan

Prof. Madya Dr. Adawiyah Ismail

MALIM
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Dr. Mohamad Zulkifli Abdul Ghani

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

Dr. Ahmad Irdha Mokhtar

B.A.(Hons.)(Ibn Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

Dr. Hasanah Abd. Khafidz

B.A. (Hons)(Mu’tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)

Kluster Psikologi

Profesor Dato' Dr. Fariza Md. Sham

MALIM
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Siti Jamiaah Abdul Jalil

Sm.Usul.(Kep.)(Malaya), S.S.S.K. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Dr. Abu Dardaa Mohamad

B.A.(Hons.), M.A. (Wales), Ph.D (UKMalaysia)

Kluster Kaunseling

Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah

MALIM
Sm.Usul. (Kep.), S.Usul. (Malaya), Ph.D (USM)

Dr. Siti Aishah Yahya

Sm.P.I. (Kep.), S.S.Sos., Ph.D (UKMalaysia)